Вашият браузър не поддържа HTML5 canvas!
Детски суичър:

    ЩАМПИ

Избери размер и бройка.

Сменете цвета на изделието:

Отстъпки за брой
  • 2-48%
  • 5-910%
  • 10-1916%
  • 20-4921%
  • 50-9927%
  • 100-29933%
Препоръчваме

ТЕКСТ КОНТРОЛ

КОНТРОЛ НА ПОЗИЦИИТЕ

Регистрация

Нямате създаден профил? Създайте профил за да се възползвате от предимството за повторни поръчки и запазване на дизайни.

Забравена парола? Кликнете за възстановяване!

Бележка

Това съобщение ще бъде изпратено само и единствено едва след като направите поръчка.

Използвайте тази форма за да направите специални инструкции свързани с вашата текуща поръчка

Текущи детайли

Продукт:
Дизайн:

Лице

Гръб

Цвят:
Брой:
0
0
0
0
0
Цена: лева
Сума
-
=
Отстъпка

Добавете в количката ако сте приключили.

Инструкции за работа

Използвайте този бутон за да получите обстойна информация за конкретния продукт (тениска/хавлия).

Използвайте този бутон за да видите полето за печат в по-голям размер. Моля, обърнете внимание, че когато сте в режим на увеличение, работата по щампите е блокирана. За да продължите трябва да намалите (върнете) полето за печат в стандарно положение.

Използвайте този бутон за да завъртите продукта (тениската/хавлията).

 Прочети... 


Обърнете внимание, че ако сте поставили щампа на лицето на тениската и след това натиснете бутона за завъртане, то щампата ще си остане на лицето и няма да се изобрази на гърба. Това е така защото дизайна, който създавате се прилага конкретно към лицето или гърба на продукта. Тоест това са два различни независими един от друг дизайни.
Моля, обърнете внимание, че ако имате поставена щампа на лицето на продукта и поставите щампа и на гърба, то цената за Вашата поръчка ще се увеличи. Това е така, защото към вашата поръчка реално добавяте допълнителен, втори печат. Стойността за този допълнителен печат е с процентна отстъпка от базовата цена за печат.

За да поставите щампа върху избраната от Вас тениска кликнете върху този бутон. Ще се зареди панел, където

 Прочети... 

ще имате възможност:

- Да изберете щампа от каталога на сайта чрез менюто "Избери категория"
- Да позиционирате в полето за печат избраната от Вас щампа чрез бутона "Позиции"
- Да променяте реда на изобразяване на щампите (или текста) ако те са две или повече, чрез бутоните "Постави отгоре" и "Постави отдолу"
- Да премахвате вече поставена щампа, чрез бутоните "Премахни избрания обект"
- Да качите и поставите върху тениската изображение от своя компютър, чрез бутона "Качи изображение"

  1. "Избери категория"
 Прочети...  След като изберете категория, ще се появи панел с всички налични към момента щампи в нея. Имате възможност да влачите панела в избрана от вас позиция върху екрана. Когато изберете щампа и кликнете върху нея, панела с щампи ще се затвори и избраната от вас щампа ще се изобрази върху тениската. Ако не изберете щампа затворете панела, чрез иконата за затваряне в десния му горен ъгъл.

  2. "Позиции"
 Прочети...  След като натиснете бутона, ще се появи панел "КОНТРОЛ НА ПОЗИЦИИТЕ". Имате възможност да влачите панела в избрана от вас позиция върху екрана. - "Ляво" използвайте за да поставите предварително селектираната щампа плътно до левия край на полето за печат
- "Дясно" използвайте за да поставите предварително селектираната щампа плътно до десния край на полето за печат
- "Горе" използвайте за да поставите предварително селектираната щампа плътно до горния край на полето за печат
- "Долу" използвайте за да поставите предварително селектираната щампа плътно до долния край на полето за печат
- "Център" използвайте за да поставите предварително селектираната щампа точно в центъра на полето за печат
Използвайте конбинации с последователно използване на бутоните, за да позиционирате селектираната щампа навсякъде върху полето за печат. Ако желаете да затворите панела, използвайте иконата за затваряне в десния му горен ъгъл.

  3. "Постави отгоре" и "Постави отдолу"
 Прочети...  Ако върху полето за печат имате едновременно две или повече щампи (или тест) Можете да ги пренареждате с помоща на тези два бутона. Така можете да комбинирате повече от две щампи, особено ако поне едната има прозрачни участъци. За целта селектирайте щампата (обекта) върху, която искате да се приложи действието и натиснете съответния бутон.

  4. "Премахни избрания обект"
 Прочети...  За да премахнете от полето за печат вече поставена щампа, селектирайте щампата, която искате да премахнете и натиснете бутона "Премахни избрания обект".

  5. "Качи изображение"
 Прочети...  За да качите и поставите върху тениската свое изображение (снимка) то трябва да отговаря на няколко изисквания: - Позволените файлови разширения са .jpg и .png
- Файла трябва да бъде минимум 150 dpi и размери 1920px на 2412px
Имате възможност да качите по едно и също време само едно свое изображение (снимка) върху тениска.

За да поставите текст върху избраната от Вас тениска кликнете върху този бутон. Ще се зареди панел, където

 Прочети... 

ще имате възможност:

- Да напишете и поставите върху тениската съставен от Вас текст
- Да сменяте неговият цвят
- Да сменате шрифта, чрез падащото меню с шрифтове
- Да контролирате фона, контура и височината на редовете на текста, чрез бутона "Тест контрол"
- Да позиционирате в полето за печат поставения от Вас текст чрез бутона "Позиции"
- Да променяте реда на изобразяване на текста (или щампите) ако те са две или повече, чрез бутоните "Постави отгоре" и "Постави отдолу"
- Да премахнете от полето за печат вече поставения текст, чрез бутоните "Премахни избрания обект"

  1. Постави текст
 Прочети...  Тървоначално в полето за текст има автоматично генериран текст "Текст". Изтрийте го и напишете на негово място каквото желаете. При всяко натискане на бутона "Постави текст" именно текста, който е изписан в текстовото поле ще бъде поставен върху полето за печат. Бихте могли да поставяте буква по буква даден текст, като това ще Ви позволи в последствие да сменяте цвета и/или шрифта на отделните букви (символи).
Всеки път, когато селектирате отделен текст или символ поставени върху полето за печат, те се появяват и в текстовото поле готови за редакция, ако има нужда.

  2. Цвят на текст
 Прочети...  Избраният по подразбиране цвят за текст е червен. Можете да го смените, като преди това сте поставили върху полето за печат и селектирали текста на който искате да смените цвета. След това кликате върху иконата за цвят, избирате с клик цвят от появилата се палитра и натискате бутона "Choose". Така цвета на селектирания текст ще се смени с избрания от Вас нов цвят.

  3. Шрифт
 Прочети...  Избраният по подразбиране шрифт е Helvetica. Можете да го смените, като преди това сте поставили върху полето за печат и селектирали текста, на който искате да смените шрифта. След това изберете от падащото меню с щрифтове този, който ви харесва и той веднага ще бъде приложен върху текста.

  4. Фон, контур и височина на редовете
 Прочети...  По подразбиране текста е без фон и контур. При натискане на бутона "Текст контрол" ще се появи панел "ТЕКСТ КОНТРОЛ". На този панел имате възможност за контрол върху: - Това дали текста да има фон и какъв да бъде неговият цвят
- Дали текста да има контур и какъв да бъде размера и цвета му
- Какъв да бъде размера на шрифта
- Каква да бъде височината на редовете
За да отмените вече приложен фон и/или контур, изберете сътветното квадратче за премахване на опцията.

  5. "Позиции"
 Прочети...  След като натиснете бутона, ще се появи панел "КОНТРОЛ НА ПОЗИЦИИТЕ". Имате възможност да влачите панела в избрана от вас позиция върху екрана. - "Ляво" използвайте за да поставите предварително селектираният текст плътно до левия край на полето за печат
- "Дясно" използвайте за да поставите предварително селектираният текст плътно до десния край на полето за печат
- "Горе" използвайте за да поставите предварително селектираният текст плътно до горния край на полето за печат
- "Долу" използвайте за да поставите предварително селектираният текст плътно до долния край на полето за печат
- "Център" използвайте за да поставите предварително селектираният текст точно в центъра на полето за печат
Използвайте конбинации с последователно използване на бутоните, за да позиционирате селектираният текст навсякъде върху полето за печат. Ако желаете да затворите панела, използвайте иконата за затваряне в десния му горен ъгъл.

  6. "Постави отгоре" и "Постави отдолу"
 Прочети...  Ако върху полето за печат имате едновременно два или повече блока текст (обекта) можете да ги пренареждате с помоща на тези два бутона. Така имате възможност да комбинирате повече от два текста и щампи. За целта селектирайте текста (обекта) върху, който искате да се приложи действието и натиснете съответния бутон.

  7. "Премахни избрания обект"
 Прочети...  За да премахнете от полето за печат вече поставен текст, селектирайте текста, който искате да премахнете и натиснете бутона "Премахни избрания обект".

За да смените цвета на тениската натиснете този бутон. Ще се зареди панел, с наличните цветове където

 Прочети... 

ще имате възможност да изберете нов цвят.
По подразбиране тениските са с бял цвят. Вие можете да смените цвета с такъв, какъвто Ви харесва от наличните цветове, които ще се появят. Просто кликнете върху иконата за съответния цвят и тениската ще бъде сменена.

За да смените един продукт ( тениска/хавлия ) с друг продукт натиснете този бутон. Ще се зареди панел с наличните продукти за съответния дизайн. Кликнете върху продукта, който желаете да се зареди.
Моля, обърнете внимание, че при това действие ще загубите дизайна, който сте работили до този момент, тъй като ще бъдете прехвърлен на нова страница.

За да укажете някакви специални изисквания придружаващи Вашата поръчка натиснете този бутон. Моля, обърнете внимание, че това което ще напишете, ще въде изпратено едва след като направите валидна поръчка. Ако просто имате някакви въпроси моля, използвайте формите от страницата за контакти.

За да запазите направен от Ваш дизайн за повторна употреба, използвайте този бутон

 Прочети... 


За да се възползвате от тази услуга, трябва да имате създаден потребителски профил. Той ще Ви позволи да запазвате на нашия сървър до шест файла (шест за щампи и шест за бродерия) на създадени от Вас дизайни. Така, когато имате нужда от тях ще имате възможност да ги използвате.
Ако нямате потребителски профил и искате да създадете такъв, може да го направите като кликнете на линка "Създайте профил" и се регистрирате с валиден имейл. На въведения от Вас имейл, ще бъде изпратено потвърдителено писмо съдържащо линк, чрез който ще потвърдите, че точно Вие сте собственик на този имейл и ще завършите Вашата регистрация.

За да укажете брой и изберте размер на Вашата тениска използвайте този бутон.

 Прочети... 


Ще се отвори панел за наличните размери за конкретната тениска. Моля, обърнете внимание на поясненията за размерите, намиращи се в ляво от полето за въвеждане на бройка.
Не можете да добавите в количката желаната от Вас поръчка, ако не сте отбелязали размер и бройка.

За да добавите Вашият дизайн за щампа в количката, използвайте този бутон.

 Прочети... 


Ще се появи панел показващ: - Продукта (тениска) която сте избрали
- Малко изображение/я на създадения от Вас дизайн на лице и/или гръб
- Цвета на избраниат от Вас продукт (тениска)
- Брой и размер/и на избрания от Вас продукт/и (тениска/и)
- Стойност (цена) на направената от вас поръчка
Моля, обърнете внимание, че ако сте въвели повече от един брой тениска стойноста, която ше се изобрази тук ще бъде с генерирана отстъпка. Размера на отстъпката ще бъде в зависимост от графата, в която попада заявената от Вас бройка.

Ако сте съгласни с детайлите показани в този панел, натиснете бутона "Добави в количката" и поръчката Ви ще бъде добавена.
В противен случай просто затворете този панел и продължете работа.

Детски суичър

Немско висококачествено производство James & Nicholson - Виж продукта в сайта на производителя

Тегло на продуктa – 0.320 гр/м2.

Качество - 80% пръстен - преден памук, 20% полиестер. Характеризира се като особенно мека и удобна материя. Еластични маншети за голямо времетраене. Класически разрез със здрави шевове. Удобен около врата благодарение на лента в полумесец.

Време за изработка на щампа и доставка на адрес : 8-10 работни дни.

Обърнете внимание, че площта за щампа на конкретния продукт е с максимални размери 21/30см и вземете предвид размера на вашата тениска!

Stamp & Go не носи отговорност за цветовите настройки /калиброване/ на вашия монитор.

Безплатна доставка до адрес на получаване.

ФЛЕКС-ФЛОК

За поръчки с флекс печат се свържете с нас на тел: 0888990979 или email: sales@stampendgo.bg